alt logo

Organisation

K75

Stab

Med den mängd tv- och webbtimmar som Kanal 75 producerar varje dag, året runt, så är god framförhållning, planering, bokning och uppföljning a och o för att allt ska fungera och bli riktigt bra. Kanal 75:s stab är en liten grupp med stor koll på såväl detaljer som helhet.

Teknik

Kanal 75 har alltid strävat efter att ligga i framkant av teknikutvecklingen, liksom att vara snabbfotade och flexibla. Att ha en säker nutid och en väl förberedd framtid är nyckeln för att lyckas. Personalen på teknikavdelningen säkrar både nuet och bygger för framtiden.

TV

Kanal 75 erbjuder tv-produktioner för alla, från den mest initierade travtittaren i ATG Live till den nyfikne förstagångsbesökaren i något av våra TV4-program. Redaktionens medarbetare förser tittare med hela floran av program.

Online

Kanal 75 erbjuder även klickbara alternativ för såväl tittare som läsare. De flesta tv-program och inslag går att se i efterhand på atgplay.se och för den som föredrar text och bild produceras detta av Kanal 75:s skribenter och fotografer för såväl kanal75.se som ATG.se.